Magneetveldtherapie met behulp van het Quantron® Resonantie Systeem


De afgelopen 20 jaar is door een groot aantal vooraanstaande wetenschappers gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe vorm van magneetveldtherapie: het Quantron® Resonantie Systeem (QRS®). Medewerking aan de totstandkoming verleenden o.a. het Max Planck Instituut en de Universiteiten van München, Graz en Newport. Ook waren verschillende universiteitsklinieken van o.a. Moskou, Marburg en Graz betrokken bij het klinisch onderzoek dat voorafging aan het op de markt brengen van het QRS®.

Het QRS® is een pulserend magneetveldtherapiesysteem op basis van gelijkstroom. Het systeem ondersteunt het lichaam in haar zelfregenerend vermogen en is dus een natuurgeneesmiddel in de ware zin van het woord. QRS biedt het lichaam een pakket van lichaamseigen frequenties, waardoor het lichaam zelf magneetvelden opwekt "alsof het zich beweegt". Deze magneetvelden leveren de energie, die nodig is om de stofwisseling van de cellen-en dus van het hele lichaam- harmonieus te laten verlopen.

Uniek aan deze vorm van magneetveldtherapie:

De golfvorm. Deze heeft een dubbele zaagtand- vorm, die ervoor zorgt dat de uitwisseling van/ het transport van ionen optimaal plaatsvindt.

Alle frequenties van de menselijke cellen worden aangeboden.Het lichaam herkent de trillingen dus als lichaamseigen.

Er wordt gewerkt met hele lage veldsterktes, zodat er geen schadelijke bijwerkingen kunnen optreden.(de veldsterktes liggen tussen 10-28 microTesla ; het magneetveld van de aarde in W.Europa bedraagt ongeveer 50 microTesla)

Welke effecten heeft toepassing van het QRS® ?

Korte termijn:

Dit alles draagt bij tot een verbetering van de celstofwisseling .

Langere termijn :

Omdat het QRS® aangrijpt aan de oorzaak van de ziekte, namelijk het tekort schieten van de stofwisseling van bepaalde cellen, kan het systeem worden ingezet voor de behandeling van in principe alle verstoringen van de gezondheid. Om dit verder te kunnen onderbouwen loopt sinds september 1997 in een aantal Europese landen een groots opgezette artsenstudie naar de effecten van behandeling met het QRS® op een groot aantal chronische ziektebeelden als reuma, artrose, slaapstoornissen, stress, cara, wervelkolomproblemen, arteriële doorbloedingsstoornissen etc. De resultaten tot nu toe bevestigen unaniem de positieve werking.

Het QRS® kan zowel worden ingezet als mono-therapie, als ter ondersteuning van een andere therapie. Hetzij met het accent op verhoging van de vitaliteit, hetzij met het accent op de ondersteuning van de behandeling van een bepaald ziektebeeld.

Copyright Bio Regulatie Systemen Benelux